Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Lokalita nazývaná Vodní valy a park u Smetanova domu se nacházejí v bezprostřední blízkosti historického centra Litomyšle. Na přelomu 19. a 20. stol. ožívaly nábřežní promenády společenskou zábavou, procházely se zde významné osobnosti tehdejší doby, kolem vody dováděly děti. Romantickou atmosféru si nábřeží uchovalo ještě za první republiky. V následujícím období ale lokalita prošla necitlivými zásahy, které přeťaly návaznost řeky Loučné na historické jádro města, a život se z místa postupně vytratil.

Projekt, jehož realizaci nadace podporuje, nese podtitul „dialog mezi řekou a městem“ a jeho cílem bylo opětovné zpřístupnění Loučné a vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času v navazujícím okolí.

Život se k řece začne opět vracet 3. června, kdy se koná slavnostní otevření nábřeží Loučné. Spolu s městem Litomyšl vás srdečně zveme, abyste při tom byli
s námi. 

výběr projektuGrantová výzva 2010–2011
realizace2012–2017
nákladyzatím nejsou stanoveny
grant23 mil. Kč + příspěvek na údržbu v rámci péče o park (2018–2020)
projektantRusina Frei architekti
výtvarníkMgA. Pavla Sceranková, Ph.D. a doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský
dodavatelLitomyšl Loučná EUROVIA-VYKRUT
rozloha1 ha (Vodní valy) + 1,5 ha (park u Smetanova domu)