Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Lokalita nazývaná Vodní valy a park u Smetanova domu se nacházejí v bezprostřední blízkosti historického centra Litomyšle. Na přelomu 19. a 20. stol. ožívaly nábřežní promenády společenskou zábavou, procházely se zde významné osobnosti tehdejší doby. Atmosféru si nábřeží uchovalo ještě za první republiky. V následujícím období ale lokalita prošla necitlivými zásahy, které přeťaly návaznost řeky Loučné na historické jádro města.

V současnosti je lokalita spíše tranzitním místem, k pobytu je využíváno hlavně dětské hřiště u řeky.

Projekt, jehož realizaci nadace podporuje, nese podtitul „dialog mezi řekou a městem“. Jeho cílem je zpřístupnění Loučné a vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času v navazujícím okolí. Společenská a rekreační hodnota lokality by se tak měla opět pozvednout.

výběr projektuGrantová výzva 2010-2011
realizaceod roku 2012
nákladyzatím nejsou stanoveny
grantaž 25 mil. Kč
projektantIng. arch. MgA. Martin Rusina; Ing. arch. Martin Frei
výtvarníkMgA. Pavla Sceranková, Ph.D. doc. Mgr. art. Dušan Záhoranský
rozlohaVodní valy: 1 ha + park u Smetanova domu: 1,5 ha