Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Hřiště očima nejmenších

Hřiště očima nejmenších
12. 11. 2012

Děti z I. Mateřské školy v Litomyšli promítly své tužby a představy o ideálním dětském hřišti do výtvarných prací. V Městské knihovně pak v závěru roku uspořádaly výstavu.

Pod vedením ředitelky Vítězslavy Borovičkové se do chystané proměny nábřeží řeky Loučné v části na Vodních valech zapojili i ti nejmenší obyvatelé města. Přestože má zahrada mateřské školy vlastní hřiště, vzhledem k počtu dětí jsou učitelé nuceni využívat i herních ploch ve městě. A ty jsou svým počtem i vybaveností pro děti nedostačující. Nové hřiště na Vodních valech může tuto situaci změnit. S pomocí města, nadace a za účasti těch, kteří ho budou v budoucnu využívat, proběhne v příštích letech proměna vycházející z potřeb malých i velkých návštěvníků nábřeží.