Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Mají si kde hrát?

Mají si kde hrát?
11. 4. 2014

Další setkání architektů Martina Rusiny a Martina Freie s občany Litomyšle se věnovalo řešení dětského hřiště a sochařsky ztvárněným herním prvkům na nábřeží Loučné. Prostorový model nábřežní promenády s maketami herních prvků představili umělci Pavla Sceranková a Dušan Zahoranský.

Původní záměr využít ze soutěžního návrhu na propojení ulice Vodní valy dřevěných stupňů architekti nahradili dřevěným platem s bezbariérovým přístupem pro kočárky, které může sloužit jako zahrádka přilehlé kavárny. Plato vytvoří bezpečnou bariéru mezi silnicí a částí hřiště určené nejmenším uživatelům, kteří budou navíc pohodlně pod dohledem rodičů. Nábřeží zároveň zůstane volně průchozí. V navazující části se autoři rozhodli zachovat přírodní svah a ponechat rozsáhlejší trávníkovou plochu se vzrostlými stromy. Herní prvky s hudebními motivy rozmístili po celé ploše nábřeží, a to ve třech pomyslných zónách rozdělených z hlediska věku uživatelů. Instalace pro náctileté budou umístěny v blízkosti křížení pěších tras podél vody a směrem od zámku, které je zároveň míněno jako místo setkávání.
 
Zamýšlené proporce, funkce herních prvků a využití materiálu popsali sochaři Pavla Sceranková a Dušan Zahoranský, kteří své návrhy dále rozvíjejí a průběžně konzultují s certifikátorem. Není bez zajímavosti, že jako inspirace pro jejich „lochnesku“ i pro celkovou barevnost jednotlivých realizací posloužily dětské a studentské práce z výtvarné soutěže Zapoj se do proměn, uskutečněné v loňském roce.
 
Možnost podílet se na výsledné podobě projektu bude mít veřejnost znovu při navrhování informačního systému pro park, jehož koncepci připravuje grafické studio Colmo. Informační systém by kromě praktických informací k orientaci a chování v parku měl zároveň přinést „komorní poetický motiv místa“ v podobě glos či zaznamenaných vzpomínek konkrétních obyvatel Litomyšle. Občané se do navrhování budou moci zapojit prostřednictvím ankety.
 
Zápis z veřejného projednání
Vznesené dotazy a připomínky
Shrnutí dotazníkového šetření spokojenosti s návrhem