Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Nábřeží Loučné v Litomyšli: stavba začíná

Nábřeží Loučné v Litomyšli: stavba začíná
27. 1. 2016

S příchodem února se na Vodních valech, v úseku mezi splavem a střední pedagogickou školou, a v parku za Smetanovým domem začne stavět.

Stavebních a vegetačních prací se ujme Společnost Litomyšl Loučná EUROVIA-VYKRUT, která zvítězila v soutěži na dodavatele stavby, uskutečněné během podzimu. V první řadě bude ošetřena zeleň, odstraní se původní konstrukce a upraví terén. Zásahy do vegetace, nutné kvůli prováděným úpravám, budou však minimální a naopak se množství nových solitérních stromů vysadí. Cílem je propojit v jeden celek odlišný prostor koryta řeky, nábřeží, ulice Vodní valy a parku, a zároveň zvýraznit jejich odlišnou funkci. Břehy Loučné si ponechají divočejší, přírodní ráz. Nábřeží s dětským hřištěm bude průchozí pod korunami vzrostlých stromů. Olemuje ho zídka z červeného betonu. Odtud bude možné přejít přes visutou lávku na druhý břeh do prosvětleného parku, kde se více otevře pobytová louka. U Smetanova domu vznikne zastřešený pavilon s opěrnou zdí a schodištěm. Keřovou clonu u jednoho z přilehlých domů vytvoří tisy a park doplní břízy bělokoré, břízy černé a několik borovic.  V ulici Vodní valy se vytvoří obytná zóna s rozšířeným chodníkem. Přibude třešeň a několik dalších druhů, které nahradí starší stromy, dlouhodobě zmrzačené nevhodným ořezem. Husté keře pámelníků vystřídají keřové vrby. Nad objektem vodárny vznikne vyhlídka, přímo u řeky odpočinková mola a výklopné plošiny k posezení. Před kavárnou bude dřevěná paluba s posezením a dobrým výhledem především na pískoviště ve tvaru hory, určené nejmenším dětem. Dalšími sochařsky ztvárněnými objekty v prostoru nábřeží budou kolotoč, prolézačka s ozvučnými bubínky ve tvaru roury, lanovka, houpačky „cik cak“, prolézačka se skluzavkou připomínající ucho, malá lochneska s houpacím košem a rozvlněný zvukovod “had.“  Obnovou park získá také nové travnaté, zpevněné a mlatové plochy.

V závěru realizační fáze se v parku objeví také grafické prvky vztahující se k využití parku návštěvníky. Jejich specifickou součástí bude i několik reliéfních textů na průběžné betonové zídce podél řeky. Ty by měly prostoru dodat poetický nádech inspirovaný přímo místními obyvateli.

Symbolický základní kámen stavby chtějí představitelé města slavnostně položit 11. února 2016. Veškeré stavební a vegetační úpravy by měly být dokončeny ještě letos na podzim. V navazující etapě je plánováno také předláždění zbytku ulice a předmostí Smetanova domu.

Autory návrhu obnovy nábřeží Loučné jsou Rusina Frei architekti ve spolupráci se zahradním atelierem Partero. Herní prvky navrhla dvojice výtvarníků Pavla Sceranková a Dušan Zahoranský. Návrh informačního systému je dílem grafického studia Colmo.

Litomyšl získá na realizaci projektu z nadačního grantu až 25 miliónů korun. Další prostředky do výše 5 miliónů korun uvolní ze svého rozpočtu město.